Veneer kỹ thuật có khả năng chống cháy không?

Veneer kỹ thuật là lớp trang trí bên ngoài các lớp ván lõi để tạo vân và màu sắc, vì quá mỏng (thường chỉ 0,5mm) nên veneer nói chung và veneer nhân tạo nói riêng không ảnh hưởng nhiều trong việc chống cháy. Thông thường việc chống cháy phụ thuộc vào vật liệu sử dụng làm ván nền (ví dụ: MDF Chống cháy).Veneer kỹ thuật là lớp trang trí bên ngoài các lớp ván lõi để tạo vân và màu sắc, vì quá mỏng (thường chỉ 0,5mm) nên veneer nói chung và veneer nhân tạo nói riêng không ảnh hưởng nhiều trong việc chống cháy. Thông thường việc chống cháy phụ thuộc vào vật liệu sử dụng làm ván nền (ví dụ: MDF Chống cháy). - Veneer kỹ thuật có khả năng chống cháy không? - Yen Lam Company