MDF MR (Moisture Resistant) is a highly moisture resistant Medium Density Fibreboard, suitable for use in areas of high humidity, or where accidental wetting may occur.

Made for use in public buildings and exhibitions and is designed to restrict the spread of flames in the event of fire. This form of MDF is usually dyed pink throughout the core

What is reconstituted veneer ? Reconstituted veneer is manufactured using real wood but not the actual wood of the wood species. We explain the process below.

Laminate - Tấm nhựa trang trí đã có mặt trong cuộc sống của chúng ta trăm năm nay, thật sự có rất nhiều người không biết về nó, mặc dù nó có mặt hầu như khắp xung quanh chúng ta: ở nhà, ở khách sạn, nhà ...

Keo WBP phổ biến là keo Melamine và keo gốc Phenol. Thông thường, keo Melamine có thể chịu đun sôi trong 4-8 giờ; keo Melamine cao cấp hơn có thể kéo dài tới 10 hoặc 20 giờ. Còn keo gốc Phenol có thể chịu được từ 24-72 giờ đun sôi trong ...

Người tiêu dùng, các công ty và các chính phủ đang ngày càng yêu cầu nhiều hơn về sự đảm bảo rằng cây cối, giấy và các sản phẩm gỗ được khai thác từ các nguồn được quản lý đúng đắn. Và yêu cầu các nhà cung cấp phải có ...

Ván ép dùng keo phenolic có chất lượng cao nhưng cũng có giá cao hơn 10-20% so với dùng keo MR hoặc Melamine ở cùng bề dày ván! Khách hàng thường đặt câu hỏi tại sao ván ép phenol lại có giá cao như vậy? Nguyên nhân có thể tóm tắt như ...

  - Faq - Yen Lam Company